Blowfish Signature Maki

kr159

(Laks + kveite + avocado + masago)

Ekstra tilbehør